ترجمه و تایید مدارک

ترجمه مدارک و تائید آنها یکی از گام های حیاتی برای اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه های کشور روسیه و گاها سایر امور مهاجرتی می­باشد.

در هلدینگ بهاردانش این امکان فرآهم شده تا با هزینه معقول و مقرون به صرفه ترجمه مدارک و تائیدات مربوط به آنها در دارلترجمه های رسمی داخل کشور روسیه انجام گیرد که در مقایسه با ترجمه در ایران و تائیدات سفارت روسیه میتواند منتهی به صرفه جویی مالی چند میلیون تومانی برای متقاضیان محترم گردد.

در جدول زیر تعرفه ترجمه و تائیدات در هلدینگ بهاردانش درج شده است.

عنوان خدمات
تعرفه به روبل
۱
ترجمه پاسپورت
۱۵۰۰ روبل
۲
ترجمه دیپلم
۱۲۵۰ روبل
۳
ترجمه ریزنمرات دیپلم
۱۲۵۰ روبل
۴
ترجمه پیش دانشگاهی
۱۲۵۰ روبل
۵
ترجمه ریزنمرات پیش دانشگاهی
۱۲۵۰ روبل
۶
ترجمه سایر مدارک (به ازای هر برگ)
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ روبل
۷
تایید مدارک (دیپلم آبی یا ناستریفیکاتسیا)
۱۱۳۰۰ روبل

فرم درخواست ترجمه و تایید مدارک

برای تکمیل فرم لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا یک حساب کاربری جدید بسازید.