دوره شیمی مقدماتی

بدون شک مهمترین درس در آزمون­های ورودی دانشگاه های کشور روسیه درس شیمی میباشد، اهمیت این دوره در این است که دانشجویان از نظر آمادگی…

دوره جامع شیمی

اصلی‌ترین درس در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های روسیه برای رشته‌های گروه پزشکی و…

دوره زیست پیشرفته

در دوره زیست پیشرفته ویژه آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های روسیه علاوه بر انتقال مف…

زیست مقدماتی

در دوره زیست شناسی مقدماتی، شما آماده یادگیری جزوات اصلی دانشگاه‌های روسیه جهت …